Slike predstavlja logotip kviza 'Tog se nitko nije sjetio' Slika predstavlja RTL-ov logotip
 

PRIJAVA NA KVIZ "TOG SE NITKO NIJE SJETIO!"


TOG SE NITKO NIJE SJETIO - PRAVILA IGRE

„Tog se nitko nije sjetio“ kviz je općeg znanja u kojem se natječu četiri natjecateljska para koji daju opskurne odgovore na pitanja raznolikih tematika. Cilj igre je sakupiti što manje bodova. Nakon svakog kruga, par natjecatelja s najviše bodova napušta igru. Četiri natjecateljska para započinju igru. Par mogu činiti članovi obitelji, kolege s posla, prijatelji ili dvije bliske osobe za koje producent procijeni da mogu biti par. Pitanja u kvizu zahtijevaju od igrača da imenuju podvrstu definiranu pitanjem, na primjer “Navedi hrvatsku rijeku”, “Navedi francuskog predsjednika” ili “Navedi pasminu”.

Sva pitanja u kvizu već su bila postavljena skupini od 100 osoba, no za razliku od natjecatelja, skupina je trebala na svako pitanje ponuditi što više odgovora unutar određenog vremenskog perioda. Natjecatelji u studiju odgovaraju na ista pitanja, a broj bodova za svaki točan ponuđeni odgovor odgovara broju osoba iz skupine koje su također ponudile isti odgovor. Zadaća natjecatelja je skupiti što manje bodova. Dakle, za uspjeh je važan odabir odgovora za koje natjecatelji smatraju da bi ih znalo što manje ljudi.

„Tog se nitko nije sjetio“ se u svakoj epizodi sastoji od tri kruga i dodatne završne igre. Na kraju svake epizode pobjednički par može, ali i ne mora osvojiti jackpot epizode, u skladu s pravilima kviza.

Početni iznos jackpota za prvu epizodu je 5000 kuna, ali svaki odgovor kojeg se nitko u anketiranoj skupini nije sjetio (tj. odgovor koji ne donosi bodove) i koji ponudi bilo koji natjecatelj tijekom prva tri kruga podići će iznos jackpota za dodatni iznos. Ukoliko pobjednički par prve epizode osvoji jackpot, početni iznos jackpota u drugoj epizodi ponovno će iznositi 5000 kuna. Međutim, ukoliko pobjednički par prve epizode ne uspije osvojiti jackpot, taj iznos će se prenijeti u drugu epizodu, a početni iznos druge epizode će porasti za dodatnih 1000 kuna. Zatim će, kao i u prvoj epizodi, svi odgovori kojih se nitko u anketiranoj skupini nije sjetio iz prva tri kruga također povećati jackpot druge epizode. Isti će se postupak ponavljati tijekom sezone.


KAKO SE POSTAVLJAJU PITANJA 100 OSOBA

Produkcijski tim postavlja pitanja skupini od 100 osoba širokog demografskog izbora prije kviza. Za svako postavljeno pitanje, članovi anketne skupine imaju 100 sekundi za ponuditi što više mogućih odgovora. Netočni odgovori se zanemaruju. Svi točni odgovori se prikupljaju i koriste da bi se ustanovila bodovna ljestvica vezana za svaki odgovor na svako od pitanja. Kako sudionici ankete, za razliku od natjecatelja u studiju, svoje odgovore daju pisanim putem, prihvaćaju se i odgovori koji su smisleno ispravni no sadrže pravopisne pogreške. Svi drugi uvjeti koji bi utjecali na točnost odgovora natjecatelja u studiju primjenjuju se i na odgovore koje nudi anketna skupina.

Producent je RTL Hrvatska d.o.o. Ova opća pravila primjenjuju se na svaki aspekt svakog kruga showa. Producent zadržava pravo na izmjenu ili dopunu ovih pravila u bilo kojem trenutku. Natjecatelji neće imati pravo žalbe na odluke producenta vezane za pravila. U slučaju nepredviđenih okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim pravilnikom, producent odlučuje o ishodu. Odluka producenta je konačna.Upitnik popunite oboje, svatko od Vas neka popuni jednu stranu upitnika!

 
Ovaj dio upitnika popunite zajedno!

Hvala Vam što ste odvojili dio svog vremena za ispunjavanje ovog upitnika. Sretno!

Slanjem ovog obrasca pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčite da:

 1. da imate 18 ili više godina i da ste državljanin Republike Hrvatske;
 2. da niste nikada bili zaposleni u RTL-u te da ne živite i niste u bliskom srodstvu (npr. majka, sin, kći, brat ili sestra) sa zaposlenicima RTL-a ili bilo kojih osoba povezanih s ovim kvizom;
 3. da ste dobili pristanak drugog člana Vašeg tima da pružite informacije i osobne podatke o njemu/njoj te da on/ona razumije da će se pružene informacije obrađivati u svrhu razmatranja vaše prijave, administracije, produkcije i korištenja emisije i povezanih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i ostalim primjenjivim pravnim pravilima o zaštiti osobnih podataka;
 4. da pristajete i potvrđujete da ćete, ukoliko Vas se odabere za sudjelovanje u emisiji, poštovati sva pravila emisije (koja se s vremena na vrijeme mogu ispravljati i dopunjavati) i prihvatiti da su RTL-ove odluke koje ih se tiču konačne i obvezujuće (uključujući sve RTL-ove odluke koje se tiču odabira sudionika) te pristajete da nećete osporavati i žaliti se na te odluke;
 5. da ste na sva pitanja u obrascu odgovorili u potpunosti, iskreno i točno te da potvrđujete da niste obmanuli ili pokušali obmanuti producente ni na koji način vezano uz Vaš identitet, iskustva ili bilo što drugo. Pristajete da ćete producente informirati o bilo kojoj promjeni tih okolnosti i podataka navedenih u ovom obrascu za prijavu. Otkrije li se da ste namjerno iznijeli netočne ili lažne podatke, razumijete da Vas RTL ima pravo isključiti iz selekcijskog postupka za ovaj kviz, a ako ste već sudjelovali u emisiji, može od Vas zatražiti da vratite osvojenu nagradu;
 6. uđete li u uži izbor, dajete pravo RTL-u da provjeri bilo koji podatak koje ste dostavili te pristajete pružiti RTL-u pomoć ili daljnje informacije koje su potrebne kako bi se to učinilo;
 7. da ste vlasnik svih prava na fotografiji koju ste priložili ovom obrascu za prijavu i da RTL ima pravo kopirati, uređivati i/ili koristiti je na neki drugi način prema svome nahođenju u svrhu stvaranja, prodaje, promocije i iskorištavanja ove emisije te bilo kojih emisija ili promotivnih materijala vezanih uz nju u svim medijima;
 8. da nećete dijeliti informacije vezane za RTL, emisiju ili vaše potencijalno sudjelovanje u njoj ni sa jednom drugom osobom ili kompanijom, bilo u razgovoru, pismu, novinskim i televizijskim intervjuima, u bilo kojem trenutku i na bilo koji drugi način bez prethodnog pismenog pristanka RTL-a;
 9. da pristajete na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu razmatranja Vaše prijave, administracije, produkcije i iskorištavanja emisije te u svrhu vezanih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i ostalih primjenjivih pravnih pravila o zaštiti osobnih podataka;
 10. da ćete biti dostupni u terminima i na lokacijama koje RTL u razumnim granicama zahtijeva; da se RTL ne obvezuje na produkciju emisije te da RTL nema obvezu emitirati emisiju iako je snimljena. Sve producentske odluke vezane za odabir sudionika su konačne i slažete se da ih nećete dovoditi u pitanje ili se žaliti na njih.

Kliknite na "Spremi"Korištenje vaših podataka

 1. Osobni podaci koje dostavite RTL-u (uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke o Vašem zdravlju i eventualnom prethodnom kažnjavanju) iskoristit će se na razne načine, primjerice:
  - u odabiru potencijalnih sudionika u emisiji
  - u procjeni Vaše prikladnosti kao sudionika u emisiji
  - u razvoju, produkciji i reklamiranju emisije
  - (ukoliko Vas se odabere za sudjelovanje u emisiji) u emitiranju i distribuciji emisije te iskorištavanju svih pridruženih i dodatnih prava uključujući, ali ne ograničavajući se na video, DVD, internet, knjige, časopise.
 2. Nećemo objavljivati Vašu adresu ili kontakt detalje.
 3. Članovi produkcijskog tima emisije i relevantni zaposlenici bit će upoznati s Vašim osobnim podacima.
 4. RTL će osigurati da svi podaci dostavljeni u svrhu produkcije emisije budu korišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
 5. Svi podaci će se čuvati i smatrati povjerljivima te se otkriti samo uz Vaše dopuštenje (uključujući Vaše dopuštenje ovdje ili u ostatku postupka prijave). Podnošenjem ove prijavnice pristajete na korištenje Vaših podataka na način naveden u ovom odjeljku.
 6. Osim ako izričito ne pristanete da Vas kontaktiramo, Vaši se osobni podaci neće koristiti ni u kakve druge izravne komercijalne svrhe uključujući izravni marketing. RTL će zadržati ovaj obrazac za prijavu kako bi ga ubuduće mogao koristiti u slične svrhe, primjerice pri produkciji sličnih emisija.


©2013 RTL televizija Sva prava pridržana.